Rafał Rudewicz

29 maja 2017

Inna Sieć Newsletter


OSPF – Routing w oparciu o link state | teoria

Routing & Switching | 2 Komentarze

OSPF to jeden z najpopularniejszych obecnie dynamicznych protokołów routingu na świecie. W dużej mierze zawdzieczą to swojej skalowalności i ogromnej ilości możliwych do skonfigurowania opcji.
ospf open shortest path first

i 3 Spis treści

Ospf (ang. Open Shortest Path First) to obecnie jeden z najchętniej wybieranych protokołów IGP. Podobnie EIGRP czy IS-IS funkcjonuje w ramach jednego obszaru atonomicznego. Oznacza to, że zajmuje się routingiem w ramach sieci zarządzanej przez jedną firmę lub organizację.Współcześnie stosujemy OSPF w wersji 2 dla IPv4 oraz w wersji 3 dla IPv6. 

Protokół OSPF cieszy się popularnością, ponieważ:

 • Wykorzystuje algorytm SPF (Dijkstry) do wybierania najlepszej trasy
 • Jest bardzo prosty do wdrożenia w podstawowej konfiguracji
 • Posiada ogromną ilość opcji konfiguracyjnych
 • Posiada 5 różnym rodzajów obszarów, które określają wspólną politykę wobec tras pochodzących z poza obszaru (normal, stub, totally stub, not so stubby, totally not so stubby)
 • Posiada hierarchiczną strukturę obszarów
 • Wszystkie routery w danym obszarze wiedzą o wszystkich możliwych trasach dzięki czemu jest możliwa bardzo szybka konwergencja
 • Przy odpowiedniej konfiguracji możliwe jest osiągnięcie konwergencji na poziomie kilku ms
 • Posiada podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa

Nawigacja w Twoim aucie korzysta z algorytmu SPF do wyznaczania trasy. Dokładnie tego samego algorytmu używa OSPF.

Wszystko dzięki Panu o nazwisku Dijsktra, dzięki stary! 😉

Nie bez naczenie jest również fakt, że OSPF był od początku protokołem otwartym. który działał na sprzęcie każdego vendora. W przeciwieństwo do wspomnianego już EIGRP, który przez pewien czas był wyłącznie dostępny dla routerów Cisco.

 Protokół routingu na podstawie stanu łącza

OSPF razem z IS-IS należy do grupy protokołów routingu typu link-state. Oznacza to, że każdy router w danym obszarze – zwanym area – posiada identyczną bazę topologii, na podstawie której wybiera najkorzystniejszy wpis do tablicy routingu. Z tego powodu wynika jednak pewien minus. Wraz ze wzrostem liczby routerów w danym obszarze liczba przesyłanych pakietów znacząco wzrasta.

W celu ograniczenia tego zjawiska routery są dzielone hierarchicznie na obszary. Z centralnie umieszczonym obszarem 0 (ang. area 0, backbone), przez który muszą przechodzić wszystkie informacje. OSPF jest protokołem link state jedynie wewnątrz obszaru, informacje o podsieciach są rozsyłane przez routery brzegowe – ABR i ASBR – w formie zsumaryzowanej informacji (gotowych ścieżek). Oznacza to, że między obszarami OSPF zachowuje się jak protokół distance-vector.

Podstawowymi cechami odróżniającymi go od protokołów typu distance-vector są:

– metryki/koszty przejścia pakietu przez dany link
– oszczędność pasma uaktualnienia wysyłane jedynie w przypadku zmiany stanu łącza, a nie w formie okresowych rozgłoszeń
– szybka konwergencja – zdolność do uzyskania stanu stabilnego po wykryciu zmiany w drzewie połączeń sieciowych;
– struktura hierarchiczna – zastosowanie obszarów w celu zmniejszenia liczby przesyłanych pakietów, z centralnie położonym obszarem 0 (backbone)
– wsparcie dla VLSM (Variable Length Subnet Mask) – cecha niektórych protokołów trasowania umożliwiająca podzielenie i rozróżnianie podsieci z już istniejących sieci
– możliwość uwierzytelniania sąsiadów – przyległych routerów w rozumieniu konkretnej instancji OSPF

Koszt i metryka OSPF

Koszt danego linku obliczamy poprzez podzielenie referencyjnej przepustowości (wartość referencyjna może być dowolnie skonfigurowana) przez przepustowość interfejsu. W danym obszarze wszystkie routery muszą mieć taką samą wartość referencyjną, najlepiej najszybszego interfejsu.

Koszt = Referencyjna przepustowość / przepustowość interfejsu
Przykład: Koszt = 100Mbps/ 100Mbps = 1

Kiedy potrzebujesz większej kontroli nad ruchem w Twojej sieci, możesz ręcznie skonfigurować koszt na każdym z interfejsów.

Gdy router zakończy obliczanie kosztów dla każdej z tras do podsieci, (suma wszystkich kosztów interfejsów po drodze do celu) umieszcza trasę z najniższym kosztem w tablicy routingu. Należy pamiętać, że kiedy do danej podsieci prowadzi więcej niż jedna ścieżka o takim samym koszcie, możliwe jest zastosowanie load-balancigu realizowanego przez CEF (Cisco Express Forwarding).

 

Topologie sieci OSPF

 Komunikacji pomiędzy urządzeniami jest zależna od fizycznego medium pomiędzy nimi. Wyróżniamy 5 rodzajów topologii: 

 • point-to-point,
 • point-to-multipoint,
 • Broadcast Multiaccess,
 • Nonbroadcast Multiaccess,
 • Virtual Links.

 

Point to Point Network

O sieciach punkt-punkt mówimy, gdy dwa routery są połączone ze sobą bezpośrednio. Medium transmisyjne jest używane wyłącznie do komunikacji między nimi. Ponieważ relacja przylegania jest jednoznacznie określona, nie ma potrzeby przeprowadzania elekcji DR i BDR. Połączenia szeregowe są doskonałym przykładem sieci punkt-punkt. Interfejsy ethernetowe nawet jeśli są połączone ze sobą bezpośrednio kablem są traktowane jako topologia typu broadcast i wymagają zmiany na punkt punkt za pomocą polecenia network-type point-to-point.


Point to Multipoint Network

Sieci point to multipoint występują wtedy, gdy jeden interfejs łączy się w wieloma innymi. Taką grupę połączeń traktujemy jako sieć point to point zawartą w jednym interfejsie. Nie ma potrzeby wybierania DR i BDR.

 

Broadcast Multiaccess Network

Do sieci wielodostępowych zaliczamy między innymi sieci Ethernet. W takim modelu dozwolone jest rozsyłanie informacji do wszystkich hostów w sieci, a medium jest współdzielone. W związku, z czym niezbędny jest wybór DR oraz BDR, aby zapobiec tworzeniu się dużej ilości połączeń przylegania. Pakiety hello są rozsyłane na adres multicastowy 225.0.0.5.

 

Nonbroadcast Multiaccess Network

Sieci point-to-multipoint, które z jakiegoś powodu nie pozwalają na rozsyłanie pakietów broadcastowych i multicastowych nazywamy właśnie sieciami typu nonbroadcast multiaccess. Fizycznie taka sieć jest realizowana w połączeniach point-to-point i konieczna jest elekcja DR i BDR. Pakiety LSA rozsyłane są na adresy unicastowe.


Virtual Links

Każdy obszar w danej sesji OSPF powinien przylegać bezpośrednio do obszaru 0 (obszaru backbone). Jednak zdarza się, że nie ma takiej możliwości i wtedy należy utworzyć wirtualne połączenie poprzez obszary pośredniczące, tak aby docelowo osiągnąć relacje przylegania z obszarem backbone.

Poglądowy schemat gdzie tworzone są relacje DR-BDR oraz DRother


Nawiązywanie relacji przylegania

Kiedy dołączymy nowy router do obszaru, nie wystarczy podłączyć go do sieci, aby otrzymał on wszelkie informacje od sąsiednich urządzeń. Niezbędne jest wcześniejsze zsynchronizowanie tablic topologii oraz wyliczenie nowych tras na routerach w danym obszarze. 

Pierwszym krokiem w tym procesie jest nawiązanie relacji przylegania. Routery przyjmują wtedy kolejno stany:

 1. Down state – Router wysyła na multicastowy adres 224.0.0.5 (AllSPFRouters) pakiety Hello, oznajmiając swoją obecność w sieci. Pola adresów DR i BDR w danym obszarze zawierają wartość 0.0.0.0
 2. Init state – Router oczekuje na odpowiedź od innych routerów pracujących w tym samym obszarze. Okres oczekiwania zazwyczaj stanowi czterokrotną wartość timera pakietu Hello (na routerach Cisco jest to 10 sekund). Z odebranych pakietów router dowiaduje się o adresach DR i BDR. Jeżeli nie otrzyma takiej informacji, rozpoczyna proces wyboru nowego DR’a oraz BDR’a. Router z najwyższym ID zostaje wybrany na DR. Zwycięzca elekcji dodaje nowy router do swojej tablicy topologii oraz w odpowiedzi wysyła swoje ID wraz z listą wszystkich znanych mu sąsiadów.
 3. Two-way state – Nowodołączany router widzi swoje ID w uzyskanej liście sasiadów. Wynikiem tego jest nawiązanie poprawnego sąsiedztwa między routerami.
 4. Exstart state – Bazując na adresie IP, router o wyższym adresie uzyskuje pierwszeństwo rozpoczęcia procedury wymiany informacji.
 5. Exchange state – Routery wymieniają się pakietami DDP (Database description packet). Ponieważ nowy router nie ma żadnej wiedzy o topologi obszaru, poza bezpośrednio sąsiadującymi urządzeniami. Uzyskuje ją od DR, który wysyła serię pakietów DDP zawierających informacje o obszarze. Przyłączone sieci nazywane sa linkami (links).
 6. Loading state – Ponieważ pakiety DDR zawierają tylko zsummaryzowane informacje o połączeniach, nowy router może potrzebować dodatkowych informacji o konkretnym łączu. Wysyła wtedy zadanie LSR (Link state request) do DR i oczekuje odpowiedzi w postaci pakietu LSU (Link state update).
 7. Full state – Wszystkie routery mają taką samą bazę topologii oraz znają wszystkie linki w danym obszarze.

Rodzaje pakietów LSA

 • Router-link (LSA typ 1) – wszystkie linki, które posiada dany router wraz z listą wszystkich sąsiadów. Rozsyłany tylko wewnątrz obszaru. Wysyłany przez każdy router uczestniczący w procesie OSPF.
 • Network-link (LSA typ 2) – Wysyłana przez DR lista wszystkich routerów w danym obszarze dla których służy jako DR i z którymi utrzymuje sąsiedztwo. Rozsyłany tylko wewnątrz obszaru.
 • Summary link (LSA typ 3) – przesyłane między obszarami, sumaryzuje informacje o sieciach w danym obszarze. Tworzy je ABR.
 • Summary link (LSA typ 4) – przesyłana między obszarami, informacjach o tym gdzie znajduje się ASBR. W pakiecie LSA 4 znajduje się informacjach o ABR który wysłał pakiet oraz o ASBR do którego można dotrzeć dzięki niemu.
 • External link (LSA typ 5) – informacje o redystrybuowanych sieciach z innych protokołów lub innej instancji OSPF. Rozsyłają je ASBRy.
  Wyróżniamy 2 podtypy:
  • Typ 1 – metryka jest sumą kosztu dojścia po OSPF i metryki zewnętrznego protokołu;
  • Typ 2 – metryka jest tylko kosztem zewnętrznego protokołu;
 • NSSA External Link (LSA typ 7) – typ specjalnie stworzony dla obszarów NSSA, przeznaczony do przenoszenia informacji o redystrybuowanych sieciach. Analogicznie jak LSA 5 ma 2 typy. Tworzy je ASBR.


O czym należy pamiętać przy sumaryzacji?

Router ABR dokonuje sumaryzacji na granicy jednego lub więcej obszarów w danej instancji OSPF. Z kolei ASBR dokonuje sumaryzacji i redystrybucji na granicy systemu autonomicznego zwanego AS. Pamiętaj, że sumaryzować możemy tylko podsieci, które przylegają do obszaru i które router ma w swojej tablicy routingu.

Krótkie podsumowanie odnośnie sumaryzacji:

 • Sumaryzacji mogą dokonywać tylko ABRy i ASBRy.
 • Można sumaryzować do dowolnego rozmiaru podsieci (podsieć ma oczywiście rozmiar potęgi cyfry 2).
 • Sumaryzację należy skonfigurować ręcznie, uważnie rozplanowując sieć przy podziale na obszary.

Rodzaje obszarów w OSPF

 • Backbone Area – obszar ten nazywany jest też Area 0. Wszystkie obszary muszą przylegać do tego obszaru bezpośrednio lub poprzez Virtual Link. Rosyłane w nim są wszystkie rodzaje pakietów LSA, przy czym Type 7 LSA jest konwertowany do Type 5 LSA.
 • Standard Area – obszar przyłączony do obszaru 0. Każdy router posiada pełną wiedzę na temat topologii obszaru, do którego należy oraz bazę topologii.
 • Stub Area – obszar, w którym nie są akceptowalne informacje o podsieciach pochodzących z redystrybucji poprzez blokadę pakietów LSA typu 5. Dozwolona jest wymiana informacji z innymi obszarami w obrębie jednej instancji OSPF. Chcąc wysłać pakiety do innych podsieci (poza OSPF), wykorzystujemy default route. W obszarze stub nie może występować ASBR.
 • Totally Stub Area – obszar który nie akceptuje żadnych pakietów LSA zawierających zsumaryzowane informacje o innych podsieciach (pakiety LSA 3,4,5) pochodzących z poza obszaru TSA. Pakiety do podsieci poza obszarem OSPF wysyłamy poprzez trasę domyślną.
 • Not So Stubby Area (NSSA) –  Obszary te nie akceptują informacji z redystrybucji, co oznacza blokadę pakietów LSA typu 4 i 5. Dozwolone są za to informacje sumaryzacyjne. Informacja o trasach z innych obszarów rozpropagowywana jest wewnątrz obszaru NSSA za pomocą pakietów LSA 7. Informacje o trasach z obszaru NSSA do innych rozsyłane są tylko przez routery ABR po konwersji na LSA typ 5. W NSSA w odróżnieniu od obszaru stub może występować ASBR.

Obszary typu stub oraz totally stubby nie akceptują pakietów LSA 5. Z tego powodu nałożone są na nie pewnie ograniczenia.

Niedozwolone są następujące działania:

 • Przekazywanie informacji o scieżkach spoza danego obszaru
 • Tworzenie wirtualnych połączeń (virtual links)
 • Redystrybucja tras z innych i do innych protokołów routingu
 • Brak routerów działajacych jako ASBR
 • Wszystkie routery w tym obszarze muszą być typu stub
 • Obszary te nie mogą być obszarami 0 (obszar backbone)

Rafał Rudewicz

Rafał Rudewicz

Specjalizuję się w rozwiązaniach Enterprise oraz Service Provider. Projektuję, wdrażam oraz naprawiam sieci dla największych firm na świecie.

2 komentarze

 1. Szuwarek

  Router-link (LSA typ 1) i Network-link (LSA typ 2) zamieniły ci się miejscami opisy.

  Odpowiedz
  • Rafał Rudewicz

   Z tego co widzę opisy są dobrze umiejscowione, może coś się źle wczytało.

   Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *