Rafał Rudewicz

15 kwietnia 2020

Inna Sieć Newsletter


Metodologia Plan, Build, Operate

Design | 0 komentarzy

Projektowanie sieci wydaje się dziecięcą zabawą w budowanie zamków z klocków. Czy jest tak w rzeczywistości?
Metodologia PBO

i 3 Spis treści

Projektowanie czegokolwiek, nie tylko w IT, wydaje się proste. Przypomina dziecięcą zabawę w budowanie zamku z klocków. Dobierasz odpowiednie elementy i gotowe, Twój projekt może zostać zakończony. Dla kogoś, kto przygląda się naszym staraniom z boku, finalnie tak to wygląda, lecz jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach.

Nie da się stworzyć optymalnie działającej sieci bez dobrego planu. Możemy oczywiście stworzyć działającą sieć, wystarczy przecież połączyć kilka routerów i switchy, o i może jeszcze gdzieś firewall. Zaszalejmy i wstawmy dodatkowo load balancer. Z takiej mieszanki otrzymujemy rozwiązanie, które będzie działać w chwili uruchomienia, ale co potem? Jeśli lubisz spać spokojnie, nie obawiając się dzwoniącego telefonu o 3 nad ranem od osób, którym akurat przypadło utrzymanie Twojego dzieła, lepiej, żebyś miał plan. Dobry plan designu Twojej sieci.

Planuj – Buduj – Utrzymuj

Metodologia PBO zaproponowana przez Juniper’a wyposaża nas w praktyczny schemat cyklu życia projektowanej sieci. Przedstawiony framework składa się z trzech podstawowych kategorii Plane, Build oraz Operate. Każda z nich składa się dodatkowo z dwóch podkategorii.

Metologia PBO Plan, Build, Operate
Metologia PBO Plan, Build, Operate

Plan to pierwsza z 3 faz życia naszej sieci. W trakcie jej trwania mamy do wykonania dwa zadania. Assess, czyli oszacowanie wymagań, jakie stoją przed naszym nowym projektem. Zanim jednak tym się zajmiemy, musimy upewnić się, czy mamy do czynienia ze środowiskiem greenfield (projektujemy sieć całkowicie od zera) czy brownfield (rozbudowujemy, modernizujemy już istniejącą). Opcja pierwsza jest zdecydowanie preferowana, ale niestety w prawdziwym życiu, znacznie rzadziej spotykana.

W pracy ze środowiskiem brownfield naszym pierwszym zadaniem jest zaadresowanie wszystkich braków w danej sieci zgodnie z wymaganiami klienta. Następnie niezależnie od zastanego stanu musimy określić zakres naszej pracy. Musimy zastanowić się nad skalą naszego dzieła. Czy potrzebujemy designu zaledwie jednego segmentu, pojedynczej lokacji czy całej sieci? Kiedy już to wszystko wiemy, możemy dokonać analizy obecnego środowiska i zastanowić się jak najoptymalniej zaprojektować nową, odpowiadając zarówno na obecne potrzeby, jak również zostawiając margines na przyszły wzrost.

Design, druga faza polega na stworzeniu konkretnego planu. Na tym etapie musimy stworzyć dwa dokumenty:

  • High-level design HLD – dokument opisujący logiczny projekt sieci. Zawiera szczegółowy plan uwzględniający wykorzystane protokoły, schematy adresacji oraz połączeń. Może również opisywać połączenie WAN.
  • Low-level design LLD – dokument opisujący fizyczny projekt sieci. Zawiera szczegółowy plan uwzględniający wykorzystane urządzenia sieciowe (switche, routery, Access Pointy), dokładny opis połączeń (wtyczki, medium) oraz fizycznego rozlokowania (umiejscowienie w/i racków). Rodzaj połączenia WAN powinien być na tym etapie już znany.

Z projektowaniem nieodłącznie wiąże się jeszcze jeden dokument, Bill of Materials (BoM), czyli lista elementów, które trzeba zamówić. Oprócz wymienionych wcześniej dokumentu potrzebujemy jeszcze szczegółowy plan działania. Na tym etapie zaproponujemy wstępne ramy czasowe, odpowiedzialności do rozdysponowania oraz zależności, jakie muszą być spełnione, aby projekt zakończył się sukcesem.

Metodologia PBO

Build

Build to środkowa faza naszego cyklu. W trakcie jej trwania skupiamy się na zrealizowaniu naszego projektu. To ten czas, w którym nie pozostaje nam nic innego jak zakasać rękawy, zarówno te prawdziwe jak i wirtualne i wziąć się za tworzenie. Zasadniczo wydzielamy tutaj dwa zadania Deploy oraz później Migrate. W trakcie pierwszego kroku tworzymy fizyczne środowisko, wrzucamy przygotowaną konfigurację, łączymy ze sobą wszystkie urządzenia. W skrócie robimy wszystko by co niezbędne, by sieć działała. Drugi krok jest opcjonalny, zależnie od wytycznych projektowych, które przyjęliśmy, jeśli tworzyliśmy środowisko testowe to ten czas kiedy przerzucamy wszystko na produkcję.

W zależności od skomplikowania i rozmiaru naszego designu możemy być poproszeni o stworzenie i przedstawienie:

  • Proof of Concept (PoC) rzeczywista implementacja zaproponowanego rozwiązania, zazwyczaj w odizolowanym środowisku.
  • Pilot implementacja rozwiązania w fizycznym środowisku, jej celem jest sprawdzenie założeń projektowych w „prawdziwym” zastosowaniu, zazwyczaj z udziałem użytkowników końcowych.

metodologia PBO

Operate

Trzecia i zarazem ostatnia faza cyklu życia sieci składa się z dwóch elementów. Codziennego utrzymania istniejącego środowiska, na co składa się bieżący monitoring infrastruktury oraz reagowanie na incydenty. Drugim z elementów jest dalsza optymalizacja naszej sieci.

Wraz z biegiem czasu dynamicznie zmieniają się wymagania co do naszego środowiska. Wzrasta liczba użytkowników, serwerów, jak również ilość przesyłanych danych. Obecnie zaproponowane rozwiązania mogą okazać się niewystarczające w przyszłości. Być może nasza sieć będzie potrzebowała zwiększenia przepustowości uplinków do 10,40 czy nawet 100Gb. Być może wymagane będzie zaimplementowanie nowoczesnych metod zarządzania przepływem ruchu. Może nasze nowe aplikacje zmuszą nas do przemyślenia naszych ustawień QoS.

Rafał Rudewicz

Rafał Rudewicz

Specjalizuję się w rozwiązaniach Enterprise oraz Service Provider. Projektuję, wdrażam oraz naprawiam sieci dla największych firm na świecie.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *