OSPF w praktyce

Praktyczna konfiguracja OSPF

Topologia sieci

W ramach praktyki przećwiczymy tworzenie jednobszarowego OSPF’a łączącego 2 sieci LAN. Do celów testowych wykorzystamy 2 routery oraz po 2 komputery symulujące sieci lokalne. Oczywiście jest to tylko przykładowa, bardzo prosta implementacja OSPF dla pojedyńczego obszaru. Nic nie stoi na przeskodzie, aby w pojedyńczym obszarze było znacznie więcej routerów oraz urzadzeń końcowych o ile nasze urządzenia mają wystarczającą moc obliczeniową.

W podanej powyżej topologii mamy 2 sieci LAN 10.0.0.0/8 i 20.0.0.0/8 oraz sieć pomiędzy routerami 192.168.0.0/24.

Adresacja wygląda następująco:

  • R1- GigabitEthernet0/0 -192.168.0.1
    •  GigabitEthernet0/1 -10.0.0.1
  • R2 – GigabitEthernet0/0 20.0.0.1
    • GigabitEthernet0/1 192.168.0.2
  • PC0 – FastEthernet0 10.0.0.2
  • PC1 – FastEthernet0 10.0.0.3
  • PC3 – FastEthernet0 20.0.0.2
  • PC4 – FastEthernet0 20.0.0.3

Podstawowa konfiguracja

Podane powyżej komendy wymagają kilku słów wyjaśnienia:

R1(config)#router ospf 1  – Rozpoczynamy proces OSPF o numerze 1. Równocześnie na jednym urządzeniu może funkcjonować kilka różnych procesów. Zakres id procesu mieści sie pomiędzy 1 i 65,535. Identyfikator procesu nie nie jest jednoznaczny z przynależnością do konkretnej arei. Pamiętaj, że numery procesów na poszczególnych urządzeniach nie muszą być identyczne.

R1(config-router)#network 10.0.0.1 0.0.0.0 area 0 – Słówko network w tym przypadku jest wyjątkowo podstępne ponieważ OSPF rozgłasza interfejsy, a nie całe sieci. Zastosowy tutaj wildcard mask oznacza które interfejsy należy dodać do area 0, w tym wypadku do area 0 dodajemy wyłącznie interfejs z adresem ip 10.0.0.1. Pamiętaj, że całą sieć 10.0.0.1/8 zostanie rozgłoszona poprzez LSU, nie tylko sam interfejs.

R1(config-router)#passive-interface gigabitEthernet 0/1 – Wyłącza interfejs z komunikacji w ramach ustalania sąsiedztwa w protokole OSPF oraz jego podtrzymywania.

Sprawdźmy czy konfiguracja działa. Pingujemy z PC3 do PC2.

Dodatkowe komendy

R1(config-router)#router-id 10.0.0.1 – Parametr router-id jest brany pod uwagę w procesie elekcji DR/BDR w przypadku gdy jest kilka routerów z najwyższym takim samym priotetetem. Jednocześnie router-id jest identyfikatorem urządzenia w procesie OSPF oraz na liście sąsiadów.Pamiętaj, router-id jest rozgłaszany jedynie podczas nawiązywania sąsiedztwa, w późniejszym czasie jeśli chcesz zmienić ten parametr musisz również wyczyścić proces ospf.

R1#clear ip ospf process – Całkowicie czyści wszystkie procesy.

R1(config-if)#ip ospf priority 50 – Polecenie to ustanawia wartość priorytetu interfesju podczas elekcji DR/BDR.

R1(config)#ip ospf cost 1586 – Zmienia wartość kosztu przejścia pakietów przez dany interfejs. Domyślnie wartość tego parametru oblicza się dzieląc przepustowość interfejsu przez wartość referencyjną.

R1(config-router)# default-information originate – Nasz router rozgłasza trasę domyślną do pozostałych sąsiadów w ramach swoich swojego obszaru. Pamiętaj, że ta komenda powinna być zazwyczaj stosowana tylko na routerach ASBR – (Autonomous System Boundary Router).

R1(config)# show ip protocols – Wyświetla informacje o wszystkich uruchomionych protokołach na routerze.

R1(config)# show ip ospf – Wyświetla podstawowe informacje o działających procesach na routerze.

R1(config)# show ip neighbor – Wyświetla informacje o sąsiadach oraz ich aktualny status.

 

O mnie

O mnie

Cześć! Nazywam się Rafał i jestem sieciowcem pasjonatem. Na blogu chciałbym podzielić się z Tobą swoimi przemyśleniami na temat sieci komputerowych.

Więcej o mnie…